בטיחות וגיהותבטיחות בעבודה - מסד בטיחות
   
 

בטיחות וגיהות

בטיחות וגהותהיום יותר מתמיד המודעות לנושא של בטיחות וגיהות במקום העבודה גבוהה במיוחד, והחוק בישראל מנחה את מקומות העבודה כיצד לשמור על הבריאות הגופנית והנפשית של העובדים. מקומות העבודה עצמם כבר הבינו כי דאגה לעובדים משפרת את ביצועי החברה מבחינה כלכלית ואת מורל העובדים בארגון כולו.

בכל תחום ועיסוק יש דגשים אחרים בנושא בטיחות שעליהם יש להקפיד ובכל ענף במשק מתרחשות תאונות עבודה האופייניות לו. תפקיד יועץ בטיחות הוא לשפר את המודעות בארגון לנושא הבטיחות ולעזור לארגון לשמור על בריאות העובדים בהתאם לחוק. יש לדעת שאי עמידה בדרישות החוק שגרמה לתאונה עלולה להסתיים בתביעות משפטיות כבדות.

המוסד לבטיחות ולגיהות

הגוף הממונה בארץ על אכיפת חוקי בטיחות וגיהות במקומות העבודה הוא המוסד לבטיחות ולגיהות. הוא הוקם כבר בשנים הראשונות של מדינת ישראל ותפקידו לקדם את המודעות לחוקים אלה, ולפקח כי הם נשמרים במקומות העבודה השונים. מפקחים מגיעים מטעם המוסד לבטיחות וגיהות למקומות העבודה השונים, וכאשר מתגלה ליקוי הם יכולים לקנוס את הארגון בקנסות בטווחי מחירים שונים. המוסד לבטיחות וגיהות גם מספק אינפורמציה לארגונים החפצים להתעדכן בחוק ובאמצעי בטיחות.

כמעט בכל מקום עבודה חשופים העובדים לסיכונים שונים. הפציעות יכולות להיות פיזיות כגון נפילה, חבלה ממכשיר עבודה וגם פציעות הנגרמות מישיבה ממושכת. פציעות אחרות הן למשל מחלות מקצוע שהתפתחו בגלל אי הקפדה על שמירת הכללים, דוגמת מחלות נשימתיות עקב שאיפת חומרים מסוכנים או בעיות שמיעה עקב חשיפה ממושכת לרעש.

החוק הוא מורכב ומקומות עבודה רבים אינם מכירים את כולו ועלולים לטעות בהבנה של סעיפים חשובים בו. התוצאה היא פגיעה בעובדים, אובדן ימי עבודה ואף תביעות מסוגים שונים. משום כך שוכרים מקומות עבודה את שירותיו של יועץ בטיחות חיצוני שיכול לבדוק אם בטיחות העובדים נשמרת לפי המוגדר בחוק.

הדרכות בטיחות

ארגונים רבים מזמינים הדרכות בטיחות כדי לעדכן את העובדים לגבי הסכנות במקום העבודה ולגבי שיטות הגנה ושמירה על בריאותם. הדרכות בטיחות יכולות להתבצע גם במקום העבודה והן כוללות הרצאות, סרטוני הדרכה והדגמות על ידי יועץ הבטיחות החיצוני. תחום הבטיחות בעבודה הוא דינמי במיוחד והתעדכנות שוטפת היא מחויבת המציאות. בין ההדרכות השונות ניתן למנות לדוגמה הדרכות עבודה בגובה, הדרכות בטיחות לעובדי מעבדות כימיות וביולוגיות, הדרכות לגבי עבודה עם ציוד ואביזרי הרמה, הדרכות בנושא ארגונומיה, עזרה ראשונה, בטיחות אש, חשמל ועוד.

ממונה בטיחות בעבודה

ארגונים מסוימים מחויבים להעסיק ממונה בטיחות בעבודה לפי קריטריונים שונים, למשל ארגונים שבהם מעל מאה עובדים, ארגון העוסק בחקלאות ובו מעל לחמישים עובדים ועוד. ממונה בטיחות בעבודה אחראי בין היתר על בדיקת מקום העבודה לגבי ליקויים ולדווח עליהם, על העברת הדרכות בטיחות ועוד.


להזמנת שירותי בטיחות וגהות בעבודה חייגו 055-6611000


 
 
בניית אתרים דיגידם  בניית אתרים

טלפון: 072-3972610  |  נייד: 055-6611000  |  פקס: 153-774900282 | דואר אלקטרוני: 2massadoffice@gmail.com  |   מסד בטיחות - פייסבוק