בטיחות וגיהותבטיחות בעבודה - מסד בטיחות
   
 

ניהול בטיחות

ניהול הבטיחות הוא תחום נרחב אשר אוגד בתוכו היבטים דיסיפלינאריים שונים ואינו כולל רק הדרכות בטיחות וסקרי סיכונים טיפוסיים שיש לבצע במפעל, אלא הינו מורכב הרבה יותר, ויש בו היבטים רבים שיש לקחת בחשבון ולהתאים את סוג המתודה המתאימה לסוג העיסוק, למורכבות, לזמן ולאנשי המקצוע המעורבים. במסגרת ניהול בטיחות וגיהות בעבודה, ממונה בטיחות בעבודה חייב לנהל את כל הסיכונים במקום העבודה והוא אחראי על תכנון תוכנית לניהול בטיחות עפ"י התקנה החדשה שנכנסה לתוקף ב 14/8/2014. מחסור בניהול בטיחות מקצועי ומתודי עלול להוביל להשלכות חמורות עבור העסק או המפעל, ובטווח הארוך יכול לגרום לאירועי בטיחות רבים דוגמת תאונות עבודה, נזק לרכוש ועוד, אשר עשויים להישנות בשל חוסר המודעות לחשיבות הטמעת המתודה המקצועית אשר שמה דגש על מניעה של אירועים טיפוסיים מסוגים דומה והרחבת המניעה לסוגים שונים של פעילות. ברור לכל שכל עסק מעוניין בתפוקה המקסימלית ביותר, ולכן הוא מעוניין בעבודה תקינה ואיכותית בקרב עובדים לאורך כל יום העבודה. פציעה או פגיעה כלשהי אצל העובד בזמן העבודה תפגע בקצב העבודה וכמות התפוקה וכתוצאה מכך תזיק כלכלית לעסק, זאת מאחר ויש לשלם פיצויים בגין אירוע בטיחות אשר נזקם אינו מתמצא בתשלום הפציעה עצמה אלא מסתכם בהיבטים נוספים כמו הפרעת שטף העבודה, איבוד זמן של עובדים אחרים, פגיעה באקלים התעסוקתי ועוד.

ניהול בטיחות - טיפים:

ישנם כמה דגשים שיש לקחת בחשבון בבניית תכנית לניהול בטיחות:

  • יש לבדוק ולבחון בצורה מקצועית מה עלול לגרום נזק לעובדים ומהם סיבות השורש להתרחשות אירועי בטיחות ולנקוט באמצעים סבירים כדי למנוע נזק שכזה.                                                                            

  • יש ללמוד תאונות שכבר התרחשו ולהטמיע את המלצות התחקירים אם נעשו בכך לזהות סכנות נוספות שיכולות לצוץ בזמן העבודה.

  • בתכנון נכון יש לקחת בחשבון פעולות אשר אינן שגרתיות, למשל תחזוקה או ניקיון אשר גם הן יכולות להשפיע על הבטיחות בעבודה ולתת להם תשומת לב מיוחדת בתכנון, הן בצד ניהול הסיכונים הפרו אקטיבי והן בהדרכת העובדים בכדי להוריד למינימום את המרכיבים אשר עשויים להפתיע את מבצעי העבודה.

  • יש לתשאל את העובדים הוותיקים על מנת לקבל תמונה מלאה יותר על אופן העבודה ולהבין מתוך הניסיון שלהם אילו סכנות קיימות אך לא נראות ברורות בהתחלה לעין.

  • במקרה ואירוע בטיחותי לא התרחש בבית העסק עצמו אלא במקום בו העסק מעניק שירותים, על ממונה בטיחות לקחת זאת בחשבון ולטפל לדוגמה בהתאמת הציוד וההסמכות למקום בו מתבצעת העבודה.

  • במקרה ולא ניתן למנוע אירוע בטיחות או שקיים מקום מסוכן אשר מהווה סכנה, יש לגדר אותו בעזרת סרט אדום, ובכך להפחית את הסיכוי לאירוע בטיחותי נוסף באותו מקום עד לתיקונו.

  • לאחר הזיהוי של הבעיות יש למצוא פתרונות ארוכי טווח עבור הסיכונים שיכולים לגרום לתאונות או להביא לפגיעה פיזית עבור העובדים. במקרה ולא ניתן לפתור את הבעיה לחלוטין יש לברר אילו שינויים זמניים ניתן לבצע עד שיהיה אפשר לשלוט בסכנות לאורך הזמן.

  • יש לבצע תהליך הטמעה בארגון בכדי להשלים את תהליך סגירת הפער אשר היה אחראי לאירוע הבטיחות.

שירותי ממונה בטיחות בעבודה וניהול בטיחות

הדרכות בטיחות ותכנון נכון של ניהול בטיחות צריכים להתבצע על ידי חברה שמתמחה בתחום זה. ניהול בטיחות לקוי יכול כאמור לפגוע בעבודה ולפצוע עובדים וזאת בשל העדר תהליכים בטיחותיים תקינים מההנהלה לרצפת הייצור (Top Down) ומרצפת הייצור לפתחה של הנהלת הארגון (Bottom Up).

מסד בטיחות הינה חברת יעוץ לבטיחות בעבודה המתמחה במגוון רחב של שירותים בתחומי הבטיחות והגיהות בעבודה. מסד בטיחות מעבירה הדרכות בטיחות לעובדים ומנהלים בצורה איכותית ומקצועית תוך עמידה בסטנדרטים הכי גבוהים. בנוסף מסד בטיחות מתמחה במגוון רחב של שירותים בתחומי הבטיחות והגיהות בעבודה, ביניהם שרותי ממונה בטיחות בעבודה, בטיחות אש, ארגון מערך חירום מפעלי לבטיחות בחרום, תכנון וביצוע תרגילי חירום, ייעוץ למעבדות כימיות וביולוגיות, יעוץ גהות וארגונומיה, כתיבת נהלי בטיחות ועוד.


לתיאום הדרכת ניהול בטיחות חייגו 055-6611000
 
 
בניית אתרים דיגידם  בניית אתרים

טלפון: 072-3972610  |  נייד: 055-6611000  |  פקס: 153-774900282 | דואר אלקטרוני: 2massadoffice@gmail.com  |   מסד בטיחות - פייסבוק