בטיחות וגיהותבטיחות בעבודה - מסד בטיחות
   
 

נגישות

נגישותנגישות היא מידת התאמתה של מערכת לשימושם של אנשים בעלי יכולות גופניות, נפשיות ושכליות לקויות עד כדי כך שהמערכת החוקית במדינת ישראל ובמדינות אחרות התקינה תקנות וחוקקה חוקים על מנת לאפשר לאנשים אלו חיים תקינים ככל האפשר. הנגישות היא תת-תחום של השמישות - התחום העוסק בהתאמת המערכת לשימושם של אנשים רבים ככל האפשר (לדוגמה: התאמת המערכת לשימושם של ילדים, תיירים או אנאלפביתים היא שיפור בשמישות המערכת).

נושא הנגישות הינו תחום מחייב במבני ציבור, מגורים, עינוג, בידור וכד' במדינת ישראל. יזמים וקבלנים מחויבים בהתקנת הסדרי נגישות הולמים על פי חוק, לפי סוג המבנה.

שרת המשפטים ציפי לבני חתמה על תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום שאינו בניין). התקנות עוסקות בהנגשת המרחב הציבורי העירוני עבור אנשים עם מוגבלות והן תכנסנה לתוקף 6 חודשים החל מרגע פרסומן ברשומות.

התקנות קובעות תקופת החלה הדרגתית המחייבת ביצוע הנגישות מידי שנה, בהיקף המפורט בהן, כשתקופת הסיום של הביצוע למי שאינו רשות מקומית היא 2018 ולמי שהוא רשות מקומית - 2021.

במסגרת שירותיה מעניקה מסד בטיחות שירותי נגישות ליזמים, קבלנים, מוסדות ועיריות, וזאת למען מתן אישורי אכלוס תחת המגבלות והחוקים הקיימים במדינת ישראל. השרות כרוך בליווי האדריכל בתוכניות הבנייה, מתן הנחיות לבנייה נגישה ואישור נגישות מטעמה של מסד בטיחות.

להזמנת שירותי נגישות חייגו 055-6611000

 
 
בניית אתרים דיגידם  בניית אתרים

טלפון: 072-3972610  |  נייד: 055-6611000  |  פקס: 153-774900282 | דואר אלקטרוני: 2massadoffice@gmail.com  |   מסד בטיחות - פייסבוק