בטיחות וגיהותבטיחות בעבודה - מסד בטיחות
   
 

אודותינו

מסד בטיחות היא חברת ייעוץ לבטיחות בעבודה, אשר מתמחה במגוון רחב של שירותים בתחום של בטיחות וגיהות בעבודה. בין שירותי החברה:
 • שרותי ממונה בטיחות
  בטיחות אש
  ארגון מערך חירום מפעלי לבטיחות בחרום
  תכנון וביצוע תרגילי חירום
  ייעוץ למעבדות כימיות וביולוגיות
  ייעוץ גהות וארגונומיה
  כתיבת נהלי בטיחות ועוד

החברה שמה לה למטרה לספק שירותי בטיחות וגיהות ברמה מקצועית גבוהה, בליווי של צוות מקצועי, מיומן מאוד ואיכותי.


דורון מסד
דורון מסד - מנכ"ל מסד בטיחותפעילויות החברה מבוססות על מודלים מתקדמים לבטיחות:

- מודל ניהול בטיחות פרואקטיבית מרחיבה - מודל זה מורכב משלושה חלקים
 • הגישה החוקית
 • הגישה ההתנהגותית
 • אסטרטגיה לבטיחות, כאשר האחרונה מגשרת ומשלימה בין הגישות. 
אימוץ והטמעת מודל זה במפעל או בארגון יובילו לירידה משמעותית במספר תאונות העבודה, ישפרו את מודעות העובדים בארגון לבטיחות וגיהות ויתרום לביצוע העבודה באיכות גבוהה יותר. כתוצאה מכך ומן התכנון לטווח ארוך, הדבר יתבטא גם בעלייה בריוחיות ובמוניטין המפעל/הארגון.
-
מודל 5-M
 • אדם –Man
 • מכונה – Machine
 • משימה – Mission
 • סביבה – Medium
 • ניהול – Management

השימוש במודל זה יבטיח קיום חשיבה בטיחותית יסודית ומניעתית לפני כל פעילות, במהלך הפעילות ולאחריה.תחומי פעילות החברה:

 • מתן שירות של ממונה בטיחות בעבודה למפעלים (בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה)
 • קורסים והדרכות בנושא איכות סביבה
 • בטיחות תהליכית בתחום הכימייה (HAZOP)
 • הדרכות עבודה בגובה
 • רישוי עסקים
 • ייעוץ בטיחותי וגהותי למעבדות כימיות וביולוגיות
 • יעוץ אישי למנכלי"ם, למנהלי מפעלים ולממונים על הבטיחות בעבודה, בניהול בטיחות פרואקטיבית, בטיחות אש ובנושאי בטיחות וגיהות נוספים שונים
 • הקמת מערכי חרום מפעליים
 • כתיבת נהלי בטיחות
 • הקמה / שיפור של תשתית מערך בטיחות האש במפעל / בארגון  - לשגרה ולחירום
 • בנייה והכנסת מערכת לניהול בטיחות, מבוססת על דרישות ת"י 18001 ו/או על דרישות בינלאומיות, (I.L.O (International Labour Organization – ארגון העבודה הבינלאומי
 • רישוי עסקים בנושאי איכות סביבה
 • ביצוע מבדקי בטיחות, מבוססים על דרישות ת"י 18001, ועל דרישות בינלאומיות I.L.O
 • שרותי ממונה בטיחות לייזר
 • הכנת פרוייקטים: תכנית בטיחות, נהלי בטיחות, תיק "שטח" - לכיבוי אש, תיק "מפעל" – לכיבוי אש ולאיכות הסביבה, תיק תרחישים והערכות לתגובה, חו"ד כמומחה בטיחות לבתי משפט, רישוי עסקים וכד'
 • ביצוע סדנאות לסקרי סיכונים, ניתוח בטיחות במטלה - J. S. A - job safety analysis.
 • ביצוע בטיחות תהליכית בתחום הכימיה HAZOP
 • ביצוע סדנאות לניתוח תרחישי בטיחות, ברמת הארגון / מפעל, והערכות לתגובה
 • הדרכות בטיחות בעבודה ובאש לעובדים, לקבלנים, למנהלי עבודה ולאנשי אחזקה
 • ביצוע סדנאות לניתוח בטיחותי של תאונות עבודה וכמעט תאונות
 • תכנון וביצוע תרגילי חירום, ברמת הארגון והמפעל
 • הרצאות אחריות מנהלים ונושאי משרה
 • בניית ימי עיון בנושאים שונים בתחומי הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה
 • עריכת תחקירי תאונה וכמעט תאונה בארגונים
 • עריכת סקרי סיכונים בתחומים שונים
 
 
בניית אתרים דיגידם  בניית אתרים

טלפון: 072-3972610  |  נייד: 055-6611000  |  פקס: 153-774900282 | דואר אלקטרוני: 2massadoffice@gmail.com  |   מסד בטיחות - פייסבוק