בטיחות וגיהותבטיחות בעבודה - מסד בטיחות
   
 

ממונה בטיחות בעבודה

ממונה בטיחות בעבודהבמדינת ישראל קיימת פקודת הבטיחות בעבודה אשר מגדירה את דרישות הבטיחות ע"י מדינת ישראל מהעסקים והמפעלים, וכן חוק ארגון הפיקוח על העבודה אשר מגדיר מיהם האנשים אשר אמונים על המלאכה ונושאים באחריות לקיום שגרת בטיחות תקינה בארגון. מטרת אלו הינה לשמור על שלום העובדים ובריאותם ולמנוע נזקים כלכליים. החוק כאמור מטיל את האחריות על בטיחות העובדים ובריאותם על המעבידים ובראש ובראשונה על "תופס המקום", ואף מפעיל מנגנון אכיפה וענישה בכדי להבטיח שאלו האחרונים אכן פועלים על פי החוק ומטמיעים במקום העבודה אמצעי בטיחות וגהות. מתוך הבנת חשיבות הנושא של בטיחות וגהות בעבודה, המדינה מממנת פעילויות הסברה והדרכה בנושא, הן במקומות עבודה והן בקרב הציבור הרחב.

הקפדה על בטיחות וגיהות בעבודה הינה אינטרס של חברות ועסקים בכל התחומים, בין אם מדובר בתחום הבניין, התעשייה, הרפואה, החקלאות, בתחום השירותים בו מרבית העבודה היא משרדית או בכל תחום אחר. כך ניתן למנוע נזקים לרכוש, נזקים כלכליים, והחשוב ביותר, נזקי גוף ואף חלילה מוות. בסופו של יום ההשקעה בכך מחזירה את עצמה והינה רווחית לארגון, ובשל כך דאג המחוקק לחוקק חוקים ולתקן תקנות בכדי להבטיח שגרת בטיחות באירגונים השונים. בחלקם חייב ביצוע של תכנית בטיחות עפ"י תקנה שנכנסה לתוקף ב 18/8/2014 אשר מחייבת ביצוע פעולות פרו-אקטיביות וכן הכנת תכנית בטיחות על פי אותה פרדיגמה שהינה תולדה של תקן הבטיחות העולמי  ISO-18001.

תפקידי ממונה בטיחות בעבודה

תפקידו של ממונה בטיחות בעבודה הוא לייעץ למעביד ולעזור לקדם את תחום הבטיחות בארגון בכל הנוגע לחוקים, לתקנות ולתקנים הנוגעים לבטיחות, לסייע לו ולאנשי צוות הניהול והתכנון בכל הנוגע לתחום של בטיחות וגיהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים במפעל, וכן לקדם את התודעה בנושאים אלו. הוא מוסמך להיכנס לכל מקום במפעל שבו מועסקים עובדים, לבדוק את סידורי הבטיחות והגהות, ולנקוט בכל הפעולות הנדרשות לצורך מילוי תפקידו.

החוק הישראלי מפרט את תחומי האחריות של ממונה בטיחות בעבודה וכן את חובות המעביד כלפי ממונה הבטיחות. המעביד חייב להודיע לעובדים במפעל על המינוי של ממונה הבטיחות וליידע אותם על תפקידו. בנוסף, עליו לספק לממונה את כל האמצעים הנדרשים למילוי תפקידו, לאפשר לו גישה אל כל מקום שבו מועסקים העובדים וכן לאפשר לו להשתתף בהשתלמויות בהתאם לתקנות. כמו כן, על המעביד לוודא כי ממונה הבטיחות ממלא את תפקידיו כנדרש.

בין המטלות הכרוכות בתפקיד ממוני בטיחות בעבודה אותן מפרט החוק הישראלי ניתן למנות:

 • לאתר מפגעי בטיחות במפעל או בארגון ולהודיע עליהם למעביד.
 • לוודא כי קיימים במפעל התקני בטיחות וגיהות נאותים.
 • לדרוש הנהגת סדרי בטיחות וגיהות נאותים במפעל, בתהליכי העבודה, במיתקנים, במבנים, בציוד ובחומרים ובכל שינוי בהם.
 • לפעול לקיום הוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), תשמ"ד-1984, ולהכנת תכנית הדרכות בטיחות לעובדים.
 • להכין תכנית בטיחות, לעדכנה כפי שנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה וכן לוודא כי פועלים על פיה.
 • לחקור את הסיבות והנסיבות של תאונות עבודה ומחלות מקצוע, ולהגיש למעביד ממצאי החקירה וכן הצעות שמטרתן מניעת הישנות מקרים מסוג זה. בנוסף, הדרכת העובדים בעניין וריכוז כל המידע והתיעוד הנוגעים לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שאירעו במפעל.
 • להכין הוראות בטיחות וגיהות ותמצית בכתב של מידע על הסיכונים בעבודה, פרסומן ועדכונן. להשגיח על ביצוע הוראות בטיחות וגיהות ולדווח למעביד בכל מקרה של הפרתן.
 • לוודא כי במפעל סימון חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים וכן שילוט הדרכה לשימוש בציוד מגן אישי.
 • לוודא ביצוע ביקורת ומעקב על המצב התקין של התקני בטיחות וגיהות, ציוד מגן אישי, של כלי עבודה ושל ציוד החייב בדיקות תקופתיות על פי חוק.
 • לוודא קיום שגרת בדיקות רפואיות לעובדים במפעל החשופים לגורמי סיכון.
 • לוודא ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות על ידי מעבדות מוסמכות אם נדרש בחוק, לתעד את הממצאים וליידע את המעביד והעובדים לגביהם, השלכותיהם והצעדים הנדרשים.
 • להורות על הפסקת העבודה במידה ונשקפת סכנה מידית לבריאות או חיי עובד, ולדווח על כך מידית למעביד.
 • לוודא כי קיימת תכנית ושגרת תרגילים למצבי חירום.

ממונה בטיחות בעבודה - הסכמה והתמחויות

על פי חוק, רק מי שעמד בכל דרישות קורס ממונים על הבטיחות, עבר בהצלחה את מבחן הסמכה, וכן מחזיק באישור כשירות בתוקף רשאי לעבוד כממונה בטיחות בעבודה. חידוש אישור כשירות, שתוקפו 3 שנים, מותנה בהשתתפות בשמונה ימי השתלמות בשנה. כך מובטח כי ממונה הבטיחות נותר מעודכן ויכול לתת את השירות הטוב ביותר למפעלים ובתי העסק השונים.

היות והתחום של בטיחות וגיהות הוא רחב מאד, ובכל תחום עיסוק ישנם סיכונים שונים, ממוני בטיחות בעבודה עוברים התמחויות בתחומים ספציפיים בכדי לעסוק בהם בפועל. לדוגמה, קיימות התמחויות ספציפיות כגון בטיחות אש, בטיחות קרינה, בטיחות עבודה בגובה, בטיחות בתחום החקלאות, הכימיה הלייזרים וכן הביולוגיה , בטיחות במשרד וכו'.

שירותי ממונה בטיחות בעבודה – מסד בטיחות

מסד בטיחות הינה חברת יעוץ לבטיחות בעבודה המתמחה במגוון רחב של שירותים בתחומי הבטיחות והגיהות בעבודה, ביניהם שירותי ממונה בטיחות בעבודה, בטיחות אש, ארגון מערך חירום מפעלי לבטיחות בחרום, תכנון וביצוע תרגילי חירום, ייעוץ למעבדות כימיות וביולוגיות, יעוץ ארגונומי, הכנת תיקי שטח ומפעל, ניהול סיכונים, כתיבת נהלי בטיחות, הדרכות בטיחות למנהלים ולעובדים, ימי עיון לממוני בטיחות, וכן קידום בטיחות וגיהות כמו גם איכות הסביבה בארגון תוך כדי התחשבות במאפיינים הייחודיים של כל ארגון. בנוסף, מסד בטיחות מעניקה שירותים בתחומי הכימיה, הביולוגיה, הלייזרים והקרינה המייננת, וכן מספקת אימון בטיחות למנהלים אשר יעזור להם לקחת החלטות באוריאנטציה בטיחותית בשל תפיסת העולם כי השקעה בבטיחות הינה השקעה שמחזירה את עצמה (R.O.I). החברה מעסיקה צוות עובדים מקצועי ומיומן בעל ניסיון עשיר בתחומים השונים של  בטיחות וגיהות.

 
 
בניית אתרים דיגידם  בניית אתרים

טלפון: 072-3972610  |  נייד: 055-6611000  |  פקס: 153-774900282 | דואר אלקטרוני: 2massadoffice@gmail.com  |   מסד בטיחות - פייסבוק