בטיחות וגיהותבטיחות בעבודה - מסד בטיחות
   
 

הדרכות בטיחות לעובדיםהדרכות בטיחות לעובדים

כיום המודעות לנושא בטיחות וגיהות בעבודה היא גבוהה יחסית לעבר. הדרכות בטיחות לעובדים נועדו לשמור על בריאותם, והן מתקיימות בתחומים מגוונים במשק.

מחקרים הראו כי הגורם האנושי הוא המרכיב העיקרי בפציעה ופגיעה של עובדים, מכמה סיבות:

  • שימוש לא נכון בכלי עבודה.
  • חוסר הקפדה על חוקי בטיחות.
  • אי הקפדה על אביזרי בטיחות.
  • היעדר בדיקות של הציוד המשמש את העובדים.

בשנים האחרונות הוכח כי הדרכות בטיחות לעובדים מורידות את שיעור תאונות העבודה בצורה דרמטית. משום כך מחייב כיום החוק קיום שוטף של הדרכה בנושא בטיחות במקומות עבודה מוגדרים.

הדרכות בטיחות לפי תחום עיסוק

ניתן לערוך הדרכות בטיחות לעובדים בנושאים שונים, לפי תחום העיסוק של העובדים. לדוגמה:

  • עבודה בבניין – ההדרכה תתמקד בשמירה על הבטיחות באזור בניה, ותעסוק בחוקי בטיחות ואביזרי בטיחות, דוגמת חובה לחבוש קסדה בשטח הבניה, גם לעובדים וגם למנהלים המבקרים במקום. הדרכות עבודה בגובה נפוצות בתחום העבודה בבניין כמו גם הדרכות בנושא להרמת משאות כבדים ועוד.
  • עבודה במעבדות – בין הנושאים שיכללו בהדרכה לעובדי מעבדות יהיו ניהול חומרים מסוכנים, ציוד בטיחות ושטיפה, בטיחות אש, חשמל ועוד.
  • עבודה משרדית – הדרכות לעובדי משרד יתמקדו בעיקר בתחום של יעוץ ארגונומי ויכללו הרצאה לגבי יציבה לא נכונה, אשר יכולה לגרום לעובדים בעיות בריאותיות כמו דלקות במפרק היד ובעיות בעמוד השדרה. במהלך ההדרכה ילמדו העובדים בין היתר כיצד לשבת נכון ולהשתמש במחשב בדרך שלא תגרום נזקים בטווח הארוך.

הדרכות בטיחות לעובדים = רווח לארגון

מעבר לשמירה על שלומם של העובדים, פציעה של עובדים היא בעלת השלכות כלכליות על כלל הארגון. אם עובד נפצע במקום העבודה יש לפצותו, הפרמיה של הביטוח עלולה לעלות ונוסף על כך היעדרות העובד בגין פציעתו משפיעה על קצב העבודה והתפוקה במקום. מעבר לכך, אם עובד חלילה נפצע הדבר משפיע על המורל ועל המוטיבציה של שאר העובדים, במיוחד אם ראו את התאונה במו עיניהם. מכאן שיש למעביד אינטרס להקפיד על קיום הדרכות בטיחות לעובדים.

ממונה בטיחות בעבודה

החוק קובע כי כל ארגון ובו יותר מחמישים עובדים, צריך להשתמש בשירותי ממונה בטיחות בעבודה, והוא אחראי בין היתר להכנת תכנית הדרכות בטיחות בעבודה. עם זאת, הארגון לא חייב להעסיק עובד קבוע בתפקיד זה, והוא רשאי לשכור שירותי ממונה בטיחות חיצוני המתמחה בתחום המשק הרלוונטי. הממונה יכול להעביר הדרכות בטיחות לפי הצורך ולפי דרישות החוק במידה ועבר השתלמויות ספציפיות בחום המדובר. כמו כן, בין תחומי האחריות שלו לבצע ביקורת ומעקב באופן שוטף בכדי לוודא כי מקום העבודה בטיחותי ומידה ואיתר מפגעי בטיחות להתריע על כך בפני המעביד ולוודא שתוקנו, לחקור מקרים של תאונות עבודה ו/או מחלות מקצוע, לוודא כי קיימת בארגון תכנית למצבי חירום ועוד.

 

 
 
בניית אתרים דיגידם  בניית אתרים

טלפון: 072-3972610  |  נייד: 055-6611000  |  פקס: 153-774900282 | דואר אלקטרוני: 2massadoffice@gmail.com  |   מסד בטיחות - פייסבוק